Yaydırıcı


Teknik Çizim

Toprak sanayiinde valslerin beslenmesinde kil toprağın vals topunun geniş yüzeyine yaydırılarak dökülmesi şarttır. Bu şekilde beslenen valslerin topları uzun zaman hasar görmeden hizmet görmeye devam edecektir.

Yaydırıcı, valsleri besleyen konveyörlerin üzerine monte edilir.

Yaydırıcı çalışır iken, bantın üzerinden gelen ve genel olarak bandın ortasında kümelenen kil toprak dönen çubuklar ile düzeltilmiş bantın geniş sathı üzerine yayarak valse gitmesini sağlamış olur.


Whatsapp